Phân tích"The chart below shows the number of films produced five countries in three years."IELTS WRITING TASK 1(Đề thi IELTS 29/4/2023)

· Đề thi IELTS thật,Task 1

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích "The chart below shows the number of films produced five countries in three years." IELTS WRITING TASK 1(Đề thi IELTS 29/4/2023)

I. Đề bài

The chart below shows the number of films produced five countries in three years.

The graph below shows the number of overseas visitors who came to the UK for different purposes between 1989 and 2009

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé.
  • Overall:
   • During a given three-year period, country A was the highest film-producing country, followed by country B which had the largest increase >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng từ "period" tiếng anh 
   • Meanwhile, country A experienced a small decrease, and the other nations had only minimal rises.
  • Body 1: Country A + B 
   • Country A topped the film production chart in 2007 with around 87 movies, maintaining this figure the following year but declining to 80 in 2009.
   • Country B witnessed a reverse trend, producing only 50 movies in 2007 and increasing to 53 the next year before experiencing the most significant rise among all the surveyed countries, with around 17 films produced in 2009.
  • Body 2: Các country còn lại 
   • About 8 films were manufactured in C in the first year, before this figure increased twofold in 2008 and finally reached 18 movies in 2009. 
   • Country E also experienced an upward trend, increasing from approximately 9 films to around 12 films by the end of the period >> IELTS TUTOR lưu ý Cách paraphrase từ "approximately" trong IELTS
   • Country D decreased sharply from around 13 films in 2007 to 8 in 2008 (the lowest number among all countries that year) before recovering to 12 films produced in 2009.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0