Phân tích"The chart below shows the numbers of registered road vehicles in use in a European country."IELTS WRITING TASK 1 (kèm bài viết HS đi thi đạt 6.5)

· Task 1,Đề thi IELTS thật

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích"The chart below shows the numbers of registered road vehicles in use in a European country."IELTS WRITING TASK 1

I. Đề bài

The chart below shows the numbers of registered road vehicles in use in a European country.

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

 

IELTS TUTOR lưu ý:

  IV. Sửa bài viết HS IELTS TUTOR

  Bài viết được sửa kĩ càng của bạn học sinh lớp IELTS WRITING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR, có thể download xuống để tham khảo kĩ nhé. Bạn học sinh đã đi thi và đạt 6.5 IELTS WRITING

  Bài viết được sửa kĩ càng của bạn học sinh lớp IELTS WRITING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR, có thể download xuống để tham khảo kĩ nhé. Bạn học sinh đã đi thi và đạt 6.5 IELTS WRITING

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK