Phân tích"The chart below shows the numbers of registered road vehicles in use in a European country."IELTS WRITING TASK 1 - Đề thi 25/9/2023 (kèm bài viết HS đi thi đạt 6.5)

· Task 1,Đề thi IELTS thật

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích"The chart below shows the numbers of registered road vehicles in use in a European country."IELTS WRITING TASK 1 - Đề thi 25/9/2023 (kèm bài viết HS đi thi đạt 6.5)

I. Đề bài

The chart below shows the numbers of registered road vehicles in use in a European country.

The chart below shows the numbers of registered road vehicles in use in a European country.

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé
  • Overall:
   • Private cars dominated the category of vehicles in both years, while the opposite was true for bus registrations.
   • Registered private cars and other vehicle types showed an overall increase, with private cars witnessing the most substantial growth, while registered lorries and motorcycles saw minor declines.
  • Body 1: Viết về số liệu tăng (Private Cars + Other types) 
   • Private Cars số liệu qua các năm đều lớn nhất 
   • Số liệu Other types 
    • The only other category to experience growth, albeit to a lesser degree, was other types of vehicles, which climbed from 1.2 million in 1996 to 1.9 million two decades later.
  • Body 2: Viết về số liệu giảm & không đổi (Lorries + Motocycles + Bus)

IV. Sửa bài viết HS IELTS TUTOR

Bài viết được sửa kĩ càng của bạn học sinh lớp IELTS WRITING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR, có thể download xuống để tham khảo kĩ nhé. Bạn học sinh đã đi thi và đạt 6.5 IELTS WRITING

Bài viết được sửa kĩ càng của bạn học sinh lớp IELTS WRITING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR, có thể download xuống để tham khảo kĩ nhé. Bạn học sinh đã đi thi và đạt 6.5 IELTS WRITING

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0