Phân tích"The chart compares the number of people per household by percentage in the UK in 1981 and 2001."IELTS WRITING TASK 1(Đề thi IELTS 7/3/2023)

· Đề thi IELTS thật,Task 1

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích"The chart compares the number of people per household by percentage in the UK in 1981 and 2001."IELTS WRITING TASK 1(Đề thi IELTS 7/3/2023)

I. Đề bài

The chart compares the number of people per household by percentage in the UK in 1981 and 2001.

The chart compares the number of people per household by percentage in the UK in 1981 and 2001

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé.
  • Overall:
  • Body 1: Số liệu tăng 
   • The overall leaders in both time periods were 1 and 2 people households, with both categories increasing by 3%, finishing the time surveyed at 26% for the former and 34% for the latter.
   • The figure for 4 people homes rose by 3% to 15%
  • Body 2: Số liệu giảm 
   • 5 person households experienced a decrease of a quarter to 6% while 6 or more people in a home plummeted from 6% to 2% >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng động từ "experience" tiếng anh
   • The figure for 3 people homes declined by 3% to 17% in 2001
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0