Phân tích "The chart shows the information about salt intake in the us in 2000" IELTS WRITING TASK 1 (Đề thi 5/12/2023)

· Task 1,Cam

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích "The chart shows the information about salt intake in the us in 2000" IELTS WRITING TASK 1 (KÈM SỬA BÀI HS IELTS TUTOR)

I. Đề bài

The chart shows the information about salt intake in the us in 2000

The chart shows the information about salt intake in the us in 2000

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé
  • Overall:
  • Body 1: Viết về under 6 & adults aged 20 to 39 
   • Young children under 6 exhibited the lowest salt intake, with approximately 2250 milligrams for boys and 1300 milligrams for girls
   • These amounts were nearly half of what adults aged 20 to 39 consumed, with men and women ingesting 4500 and 3000 milligrams, respectively—significantly surpassing the recommended 2500 milligrams.
  • Body 2: Viết về các nhóm tuổi còn lại 

 

 

 

 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0