Phân tích"The charts below show agricultural production in two different regions of a country."IELTS WRITING TASK 1

· Task 1,Đề thi IELTS thật

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích"The charts below show agricultural production in two different regions of a country."IELTS WRITING TASK 1

I. Đề bài

The charts below show agricultural production in two different regions of a country.

The charts below show agricultural production in two different regions of a country.

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé
  • Overall:
   • Grain is the most cultivated crop in the western region as compared to the east side  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng từ "cultivate" trong tiếng anh 
   • Vegetables in Western account for the smallest percentage of output.
  • Body 1: Viết về Eastern Region
  • Body 2: Viết về Western Region 
   • Grain is the product which occupies the largest proportion, 45%, nearly half.
   • Meat, in Western, produces a similar percentage of output to that in Eastern (nêu số liệu)  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Mô tả số liệu IELTS Writing Task 1
   • Diary makes up 15% of production, three times as high as that of vegetables, 5%.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0