Phân tích"The diagram below shows the proposed town" IELTS WRITING TASK 1 (13/11/2021)

· Task 1

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích"The diagram below shows the proposed town" IELTS WRITING TASK 1 (13/11/2021)

I. Đề bài

The diagram below shows the proposed town (13/11/2021)

The diagram below shows the proposed town (13/11/2021)

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích"The diagram below shows the proposed town" IELTS WRITING TASK 1 (13/11/2021)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Overall: 
  • Thị trấn này sẽ bao gồm 1 quảng trường trung tâm (central square), khu vực nội thành (downtown area) và khu vực ngoại thành (outskirts) (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt: the town will consist of a central square, a downtown area which is encircled by ring roads, and some outskirts areas outside the ring roads)   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng từ"outskirts"tiếng anh
  • Nội thành và ngoại thành sẽ được tách biệt với nhau bằng những con đường vành đai (ring roads) 
  • Nội thành có nhiều tiện ích >< Ngoại thành có khu công nghiệp (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt: The downtown area will have more amenities while the majority of accommodation and industrial areas will lie in the outskirts)  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng từ"downtown"tiếng anh
 • Body 1: Viết về downtown (central square)
  • The central square can be accessed by roads from four directions  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Phân biệt "access" dùng như danh từ & động từ
  • Two car parks and two bus stops will be situated on this square. 
  • The square will also be surrounded by six housing areas and four recreational areas
 • Body 2: Về vùng outskirt (ngoại ô) 
  • There will be ten housing areas scattered around  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ"distribute"tiếng anh
  • Two industrial zones will lie in the north and south of the town
  • There will be only one recreational center in the south

IV. Sửa bài viết HS IELTS TUTOR

Bài viết được sửa kĩ càng của bạn học sinh lớp IELTS WRITING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR, có thể download xuống để tham khảo kĩ nhé

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0