Phân tích"The graph below shows the number of passenger railway journeys made in Great Britain between 1950 and 2004/5"IELTS WRITING TASK 1

· Task 1,Đề thi IELTS thật

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích"The graph below shows the number of passenger railway journeys made in Great Britain between 1950 and 2004/5"IELTS WRITING TASK 1

I. Đề bài

The graph below shows the number of passenger railway journeys made in Great Britain between 1950 and 2004/5

The graph below shows the number of passenger railway journeys made in Great Britain between 1950 and 2004/5

II. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn:

III. Phân tích

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé
  • Overall:
   • The number of passenger trips on the National Rail System and the London Underground showed variation (HOẶC cũng có thể nói nó có xu hướng tăng luôn nhé: The overall trend for all three networks is upward, with the National Rail network and the London Underground showing the most significant growth)
   • The tendency for light rail and metro systems was generally increasing.
  • Body 1: Viết về National rail network + London Underground 
   • Viết về National rail network
   • Viết về London Underground
    • The London Underground also saw a decline in passenger journeys from the 1960s to the 1980s (nêu số liệu)
    • In the 1990s, the London Underground saw a significant increase in passenger journeys, reaching a peak of approximately 700 million in 2004/5.
  • Body 2: Viết về Light rail & metro systems
   • The Light Railway and Metro systems recorded the lowest number of passenger journeys throughout the depicted period and only registered data in 1965, with 10 million passengers.>> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn Cách dùng động từ "record" tiếng anh
   • However, between 1980 and 2004/5, the number of passenger journeys on these systems escalated dramatically, reaching nearly 200 million in 2004/5.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0