Phân tích"The graph shows the number of people taking parts in 4 kinds of sports in a particular region between 1985 and 2005"IELTS WRITING TASK 1 (kèm bài viết HS đi thi đạt 6.0)

· Task 1,Đề thi IELTS thật

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích"The graph shows the number of people taking parts in 4 kinds of sports in a particular region between 1985 and 2005"IELTS WRITING TASK 1

I. Đề bài

The graph shows the number of people taking parts in 4 kinds of sports in a particular region between 1985 and 2005

The graph shows the number of people taking parts in 4 kinds of sports in a particular region between 1985 and 2005

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Body 1. Rugby + Tennis 
    • Số liệu ở 1985. (so sánh) 
    • Form 1985 onwards → Rugby giảm và cắt Tennis ở 1995    >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  TỪ VỰNG TOPIC SPORTS IELTS 
    • Rugby giảm đến thấp nhất >< Tennis tăng đến số liệu cao nhất 
  • Body 2. Basketball + Badminton 
    • (giữ nguyên - có số liệu thấp nhất)

IV. Sửa bài viết HS IELTS TUTOR

Bài viết được sửa kĩ càng của bạn học sinh lớp IELTS WRITING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR, có thể download xuống để tham khảo kĩ nhé. Bạn học sinh đã đi thi và đạt 6.0 IELTS WRITING

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0