Phân tích "THE GRAPHS BELOW SHOW THE PRISON POPULATION IN A EUROPEAN COUNTRY BETWEEN 1911 AND 2001." IELTS WRITING TASK 1(Đề thi IELTS 27/5/2023)

· Đề thi thật Task 1

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích "THE GRAPHS BELOW SHOW THE PRISON POPULATION IN A EUROPEAN COUNTRY BETWEEN 1911 AND 2001." IELTS WRITING TASK 1(Đề thi IELTS 27/5/2023)

I. Đề bài

THE GRAPHS BELOW SHOW THE PRISON POPULATION IN A EUROPEAN COUNTRY BETWEEN 1911 AND 2001.

THE GRAPHS BELOW SHOW THE PRISON POPULATION IN A EUROPEAN COUNTRY BETWEEN 1911 AND 2001

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé.
  • Overall:
   • The number of male prisoners exceeded that of female prisoners, and while the male prisoner population increased over time, the female prisoner population decreased.
  • Body 1: BIỂU ĐỒ SỐ 1. 
   • The male prisoner population stood at 25,000 in 1911, decreased to around 20,000 in 1921, and it remained relatively stable at this number until 1951
   • The figure gradually increased to 25,000 after 1981, and experienced a sharp rise to reach a peak of 35,000 in 2001. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng động từ"reach"tiếng anh
  • Body 2: BIỂU ĐỒ SỐ 2
   • The second line graph shows a much lower population of female prisoners, peaking at 4,500 in the beginning and exhibiting an overall downward trend. 
   • The number decreased to approximately 3,200 in 1921, dropped further to just over 1,500 in 1961, rose to slightly under 3,000 in 1971, and continuously declined to less than 1,500 prisoners in 2001. 
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0