Phân tích & sửa essay"The growing number of overweight people is putting a strain on the health care system in an effort to deal with the health issues involved" IELTS WRITING

· Writing

Bên cạnh Cách học IELTS READING hiệu quả, IELTS TUTOR Phân tích & sửa essay"The growing number of overweight people is putting a strain on the health care system in an effort to deal with the health issues involved" IELTS WRITING

I. Đề bài

The growing number of overweight people is putting a strain on the health care system in an effort to deal with the health issues involved. Some people think that the best way to deal with this problem is to introduce more physical education lessons in the school curriculum. To what extent do you agree or disagree?

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Để ý là  bài  có  chữ  best  đối  với  các  từ  có  yếu  tố  tuyệt  đối  cần  phân  tích  kĩ  nhé, với  bài  này nếu  theo hướng TOTALLY AGREE có thể bố cục bài như sau:
  • Body 1: nêu lí  do thứ 1 vì  sao  TOTALLY  AGREE  với quan điểm "the best way to deal with this problem is to introduce more physical education lessons in the school curriculum" có  thể  triển  khai  như  sau: 
   • Main  idea  1: introduct  more  physical  education  lessons  sẽ  giúp  trẻ em có ý thức tốt hơn về việc bảo vệ sức khoẻ (by incorporating more sports classes into the curriculum as well as encouraging extracurricular sports activities, they will undoubtedly become fitter and more active)
  • Body  2: nêu lí  do thứ 2 vì  sao  TOTALLY  AGREE  với quan điểm "the best way to deal with this problem is to introduce more physical education lessons in the school curriculum"có  thể  triển  khai  như  sau:
   • Main  idea  2:  introduct  more  physical  education  lessons  sẽ  giúp  trẻ em trở nên  ham  thích  về  thể  dục  thể  thao  hơn, từ  đó  dẫn  đến  người  thân trong gia đình cũng yêu  thích tập luyện hơn (having more sports lessons for children in schools will probably result in children developing an interest in exercise which might filter through to other members of their family and have a longer lasting effect)
   • Supporting idea 2: parents with sporty children are more likely to get involved in sport as a way of encouraging their children. 

IV. Sửa bài viết HS IELTS TUTOR

Bài viết được sửa kĩ càng của bạn học sinh lớp siêu cấp tốc target 7.0 lớp IELTS WRITING & SPEAKING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR, có thể download xuống để tham khảo kĩ nhé

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK