Phân tích"The picture below shows the plan of museum in 1998 and after some changes was made in 2008."IELTS WRITING TASK 1(Đề thi IELTS 23/5/2023)

· Đề thi thật Task 1

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích"The picture below shows the plan of museum in 1998 and after some changes was made in 2008."IELTS WRITING TASK 1(Đề thi IELTS 23/5/2023)

I. Đề bài

Phân tích"The picture below shows the plan of museum in 1998 and after some changes was made in 2008."IELTS WRITING TASK 1(Đề thi IELTS 23/5/2023)

Phân tích"The picture below shows the plan of museum in 1998 and after some changes was made in 2008."IELTS WRITING TASK 1(Đề thi IELTS 23/5/2023)

II. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn:

III. Phân tích

 • Dạng map này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé
  • Body 1: Viết về map 1
  • Body 2: Viết về map 2
   • A restaurant was added in the northeastern corner of the museum.
   • A temporary exhibition room was added in the southwestern corner of the museum.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng từ "addition" tiếng anh
   • A shop and a cloakroom were added in the southwestern corner of the museum.
   • The garden in the center of the museum was expanded and now includes fountains and a cafe seating area.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0