Phân tích"The pie chart shows the amount of money that a children’s charity located in the USA spent and received in one year, 2016." IELTS WRITING TASK 1

· Task 1,Cam

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích"The pie chart shows the amount of money that a children’s charity located in the USA spent and received in one year, 2016." IELTS WRITING TASK 1

I. Đề bài

The pie chart shows the amount of money that a children’s charity located in the USA spent and received in one year, 2016

Phân tích"The pie chart shows the amount of money that a children’s charity located in the USA spent and received in one year, 2016." IELTS WRITING TASK 1

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé
  • Xem bài này như dạng mixed nhé vì 2 biểu đồ không liên quan đến nhau 
  • Overall:
   • Total revenue sources just exceeded outgoings.
   • Donated food accounted for the majority of the income most of their funding came from  (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: Donated Food, followed by community contributions)
   • Program services accounted for the most expenditure.  (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: the vast majority of spending was used for operating program services)
  • Body 1: Viết về biểu đồ 1
   • Donated food provided most of the revenue for the charity, at 86%. >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn   PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)
   • The other categories were much smaller because community contributions, which were the second largest revenue source, brought in 10.4% of overall income, and this was followed by program revenue, at 2.2%. 
   • Investment income, government grants, and other income were very small sources of revenue, accounting for only 0.8% combined.
  • Body 2: Viết về biểu đồ 2

V. Bài sửa HS IELTS TUTOR

Có thể download bản word bài viết của bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR nhé. Bạn Hs đã đi thi và đạt 5.5 writing

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0