Phân tích"The pie graph below shows bottled water consumption in various regions as a percent of global consumption and the bar-chart shows the growth of bottled water consumption in 2001"IELTS WRITING TASK 1(thi máy 2/4/2022) (kèm bài sửa)

· Đề thi IELTS thật

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích"The pie graph below shows bottled water consumption in various regions as a percent of global consumption and the bar-chart shows the growth of bottled water consumption in 2001"IELTS WRITING TASK 1(thi máy 2/4/2022) (kèm bài sửa)

I. Đề bài

The pie graph below shows bottled water consumption in various regions as a percent of global consumption and the bar-chart shows the growth of bottled water consumption in 2001.

The chart below shows the Japan’s population by age groups starting in 1960 and including a forecast to 2040

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé
  • Overall:
   • Western Europe used most of the global bottled water supply and witnessed the least growth in consumption  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "witness" tiếng anh
   • Asia had the smallest share in utilizing bottled water and had the fastest growth rate. 
  • Body 1: Viết về biểu đồ 1
   • Western Europe enjoyed the greatest share of 48 percent in packaged water use followed by 15 percent share of Australia.   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Giải thích Phrasal verb "witness to"
   • New Zealand had 13 percent share, and Latin America had just 10 percent of global consumption. 
   • All other regions – Africa, Middle East, U.S.A and Asia – had a small share (nêu số liệu) 
  • Body 2: Viết về biểu đồ 2
   • In 2001, Asia witnessed the highest growth rate in consumption of bottled water (nêu số liệu), followed by Latin America and New Zealand, both of which grew at 12 percent. 
   • The Middle Eastern and African markets expanded at 10 percent per annum while Australia and U.S.A consumption advanced at 8 percent.   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ"expand"tiếng anh
   • Western Europe grew at the just 2 percent, the smallest growth rate among all regions.  
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE  

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE