Phân tích"The table below shows the water usage for different purposes in six different countries in 2001"IELTS WRITING TASK 1

· Đề thi IELTS thật,Task 1

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích"The table below shows the water usage for different purposes in six different countries in 2001"IELTS WRITING TASK 1

I. Đề bài

 • The table below shows the water usage for different purposes in six different countries in 2001
The table below shows the water usage for different purposes in six different countries in 2001

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé
  • Overall:
   • Agriculture emerged as the primary water consumer overall, with Canada registering the highest total water usage in the three surveyed sectors.
  • Body 1: Viết về Agriculture >< Domestic water 
   • Viết về Agriculture
   • Viết về Domestic 
    • Australia and Canada led in domestic water usage, with 341 and 279 cubic meters respectively, followed by Russia and Turkey with 98 and 80 cubic meters each. 
    • China and the UK used the least domestic water at 26 and 38 cubic meters respectively in 2001.
  • Body 2: Viết về Industrial 
   • Canadian industry accounted for the highest water usage, at 832 cubic meters, with China and Russia using the least (nêu số liệu)
   • Australia and the UK used 276 and 398 cubic meters respectively.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0