Phân tích "The table shows information about students studying at an Australian university in 2009" IELTS WRITING TASK 1 (Đề thi 20/2/2023)

· Task 1,Đề thi IELTS thật

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích "The table shows information about students studying at an Australian university in 2009" IELTS WRITING TASK 1 (Đề thi 20/2/2023)

I. Đề bài

The table shows information about students studying at an Australian university in 2009

The table below gives information about students studying in six departments in an Australian university in 2011. Summarise the information making comparisons where relevant.

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé.
  • Overall:
   • More females than males studied Arts while more non-native speakers preferred Science subjects.  (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: the proportion of non-native English speakers and overseas undergraduates took the leading position in science and technology majors)
  • Body 1: Viết về % Females 
   • Most females were in favor of humanities majors (72%) and the educational sector (68%)
   • While there were slightly more than half of females studied Science and Physics (52% and 56%, respectively), they seemed less appealing to technological majors such as information technology and engineering which accounted for roughly 15%. >> IELTS TUTOR lưu ý CÁCH DÙNG TỪ "MAJOR" 
  • Body 2: Viết về % First Language not English + Born outside Australia 
   • Viết về % First Language not English 
    • Approximately half of students whose first language was not English enrolled in the IT department, which was followed by science (45%) and engineering (42%) majors.
   • Viết về Born outside Australia 
    • The physics and IT departments had the highest percentage of enrolment (56%), and engineering held second place with 48%. Other departments were listed in decreasing order as follows: science, education, and humanities, with 31%, 23%, and 20% respectively.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE  

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0