Phân tích "The table shows the cost of water in 5 cities in Australia​" IELTS WRITING TASK 1 (Sửa bài HS IELTS TUTOR đạt 6.5)

· Đề thi IELTS thật,Task 1

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích "The table shows the cost of water in 5 cities in Australia​" IELTS WRITING TASK 1 (Sửa bài HS IELTS TUTOR đạt 6.5)

I. Đề bài

The table shows the cost of water in 5 cities in Australia​

The table shows the cost of water in 5 cities in Australia​

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé
  • Overall:
   • There is no difference between the cost of using under and over 125 kilolitres (KL) of water in Brisbane, Melbourne and Sydney whereas the difference in Perth and Adelaide is significant.   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ "difference" tiếng anh
   • Households in Perth pay more in water used while those in Melbourne pay less than those in other cities.
  • Body 1: Viết về các thành phố có mức up to 125KL & over 125KL xấp xỉ hoặc bằng nhau (Brisbane, Melbourn, Sydney)
   • Residents in Melbourne and Sydney pay the same amount of money, $0.78 and $0.98 respectively, regardless of how much water they use.   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng từ "resident" tiếng anh
   • Brisbane’s people only pay an extra $0.03 if they use more than 125KL.
   • Household water bills in Brisbane, Melbourn and Sydney are from $253 to $319.
  • Body 2: Viết về các thành phố có mức up to 125KL & over 125KL chênh lệch nhau (Adelaide, Perth)
   • The cost of water usage per kiloliter for use up to 125 KL in Adelaide and Perth was $0.42. 
   • Those in Adelaide and Perth have to pay much more, at $1.00 and $1.50 respectively, if the water use exceeds 125 KL  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng tính từ"residential"tiếng anh 
   • Each household in Perth pay the highest bill, at $332 

IELTS TUTOR gợi ý thêm cách phân bố 2 đoạn thân bài khác:

 • Body 1: Viết về usage change per kilometer (up to 125KL & over 125KL)
 • Body 2: Viết về  average bill per household 

IV. Bài sửa HS IELTS TUTOR

Có thể download bản word bài viết của bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR nhé. Bạn Hs đã đi thi và đạt target 6.5

ieltstutor-review-feedback-tot-khong
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK