Phân tích"The table shows the number of exchange students from universities in Europe to Australia and vice versa."IELTS WRITING TASK 1(Đề thi IELTS 11/3/2023)

· Đề thi IELTS thật,Task 1

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích"The table shows the number of exchange students from universities in Europe to Australia and vice versa."IELTS WRITING TASK 1(Đề thi IELTS 11/3/2023)

I. Đề bài

The table shows the number of exchange students from universities in Europe to Australia and vice versa.

The table shows the number of exchange students from universities in Europe to Australia and vice versa.

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé.
  • Overall:
   • The total number of exchange students from universities in Europe to Australia climbed significantly, whereas the total number of exchange students from Australia to Europe remained stable.
  • Body 1: Biểu đồ 1
   • The number of French students decreased from 61 in 2007 to 60 in 2009. 
   • Germany saw a substantial growth from 27 students in 2007 to 63 students in 2009. 
   • The Netherlands, on the other hand, remained unchanged at 36 exchange students throughout the two years >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng ON THE ONE HAND / ON THE OTHER HAND
  • Body 2: Biểu đồ 2
   • According to the data, both France and Germany experienced a noticeable increase in the number of students, with France's numbers rising from 37 to 58 and Germany's increasing from 18 to 26 over the period.
   • The number of exchange students in the Netherlands decreased significantly from 32 in 2007 to 18 in 2009.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0