Giải đề"In many countries, traditional foods are being replaced by international fast foods. This is having a negative effect on both families and societies. To what extent do you agree or disagree with this opinion?" IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR Hướng dẫn Giải đề"In many countries, traditional foods are being replaced by international fast foods. This is having a negative effect on both families and societies. To what extent do you agree or disagree with this opinion?" IELTS WRITING TASK 2

I. Đề bài

In many countries, traditional foods are being replaced by international fast foods. This is having a negative effect on both families and societies. To what extent do you agree or disagree with this opinion?

II. Từ vựng

Tham khảo từ vựng topic food IELTS TUTOR đã hướng dẫn

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Để ý bài này đã chia sẵn bố cục 2 đoạn thân bài families and societies
 • Đối với dạng opinion essay, cách viết tốt nhất sẽ là theo TOTALLY, trong bài này có thể TOTALLY AGREE với quan điểm đề cho và theo bố cục sau:
  • Intro câu 2: totally agree với quan điểm đề cho là "In many countries, traditional foods are being replaced by international fast foods. This is having a negative effect on both families and societies"
  • Body 1: nêu lí do thứ 1 vì sao totally agree với quan điểm đề cho (đoạn 1 này nên viết về families)
   • Có thể nêu main idea là fast food làm mọi người ít nấu traditional foods hơn nên ít quây quần bên mâm cơm với gia đình hơn 
    • Main idea: Traditional foods often hold cultural significance, and the act of preparing and consuming them together fosters a sense of unity and belonging within families. >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)
    • Supporting idea: 
     • When fast foods take the place of these traditional meals, the communal aspect of eating is compromised. 
     • Fast food is often consumed on the go or as a solitary activity, leading to a reduction in the time families spend together around the dining table.
    • Example: The Korean tradition of Chuseok, a major autumn harvest festival, exemplifies the importance of family gatherings centered around traditional foods like songpyeon, japchae, and bulgogi, symbolizing a strong connection to heritage and the value of togetherness.
  • Body 2 : nêu lí do thứ 2 vì sao totally agree với quan điểm đề cho (đoạn 1 này nên viết về societies)
   • Có thể nêu main idea là fast food làm mọi người ít ăn các món ăn truyền thống hơn nên có thể làm văn hoá bị lãng quên 
    • Main idea: The widespread adoption of international fast foods may lead to the loss of culinary traditions and regional food practices, eroding cultural diversity.>> IELTS TUTOR có hướng dẫn kĩ SỬA BÀI IELTS WRITING TASK 2 ĐỀ THI THẬT NGÀY 22/8/2020 của HS IELTS TUTOR đạt 6.5 Writing
    • Supporting idea: Traditional foods are an integral part of a country's cultural identity. 
    • Example: For instance, in India, the proliferation of Western fast-food chains has posed a threat to the country's vibrant culinary landscape. Traditional Indian cuisine, renowned for its intricate spice blends, diverse regional variations, and emphasis on fresh, seasonal ingredients, is facing increasing competition from standardized fast-food offerings.
  • Conclusion: paraphrase intro câu 2 

IV. Lưu ý

Bố cục của bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR là đúng tuy nhiên chưa bám sát vào đề bài có gợi ý This is having a negative effect on both families and societies.

Phân tích bài "traditional foods are being replaced by international fast foods" IELTS WRITING TASK 2
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE