Phân tích & Sửa essay"Popular hobbies and interests change over time and are more a reflection of trends and fashions than an indication of what individuals really want to do in their spare time" IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh giải đáp Vì sao IELTS Writing Học Mãi vẫn 5.0?, IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích & Sửa essay"Popular hobbies and interests change over time and are more a reflection of trends and fashions than an indication of what individuals really want to do in their spare time" IELTS WRITING TASK 2

I. Phân tích

Popular hobbies and interests change over time and are more a reflection of trends and fashions than an indication of what individuals really want to do in their spare time. To what extent do you agree or disagree?

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Nếu theo hướng TOTALLY DISAGREE với quan điểm đề cho là "Popular hobbies and interests change over time and are more a reflection of trends and fashions than an indication of what individuals really want to do in their spare time" có thể bố cục bài như sau:
  • Body 1: Lí do thứ 1 vì sao TOTALLY DISAGREE với quan điểm đề cho
   • Main idea 1: There are people who change their interests and hobbies due to the fact that they like these new activities, not because of its current popularity   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng "represent" tiếng anh
   • Supporting idea 1: These new hobbies might be the latest trend, but these people change their interest because they have such huge passion in these activities.
   • Example 1: 
  • Body 2:  Lí do thứ 2 vì sao TOTALLY DISAGREE với quan điểm đề cho
   • Main idea 2:  These hobbies might be newly invented; therefore, no one was doing these hobbies in the past.
   • Supporting idea 2:  It makes sense in the case of social networking sites   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  �Cách dùng "Notably" tiếng anh
   • Example 2: People of the twenty first century tend to spend their free time making new friends through social sites. indeed, the Internet has influenced the act, but at the same time we really love to do it

IV. Bài viết của HS IELTS TUTOR được sửa kĩ

Bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 kèm 1 của IELTS TUTOR target 6.0 và đã học gần hết chương trình và sắp thi nên bài viết khá ổn nhé, có thể download file xuống để tham khảo kĩ càng nha

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking