Phân tích "Reading comics only rot the children's mind than to provide any good education. How far you agree/disagree with this?" IELTS WRITING TASK 2

· Task 2,Writing

I. Đề bài

Reading comics only rot the children's mind than to provide any good education. How far you agree/disagree with this?

II. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn:

III. Phân tích

 • Dạng opinion essay thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé.
 • Dạng opinion essay, nếu theo hướng TOTALLY DISAGREE có thể bố cục bài như sau:
  • Body 1: Nêu lí do thứ 1 vì sao TOTALLY DISAGREE
   • Main idea: Comics can help make reading more approachable and fun, and can help children develop a love of reading that can last a lifetime.
  • Body 2: Nêu lí do thứ 2 vì sao TOTALLY DISAGREE
   • Main idea: Comics often include complex vocabulary and sentence structures, which can help children build their vocabulary and improve their language skills.
    • Supporting idea:
    • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0