Phân tích "Television has changed the quality of life for the ordinary person. Do you agree or disagree?​" IELTS WRITING TASK 2

· Business

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích "Television has changed the quality of life for the ordinary person. Do you agree or disagree?" IELTS WRITING TASK 2.

I. Đề bài

Television has changed the quality of life for the ordinary person. Do you agree or disagree?

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dạng opinion essay thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé.
 • Dạng opinion essay, nếu theo hướng TOTALLY AGREE có thể bố cục bài như sau:
  • Body 1: Nêu lí do thứ 1 vì sao TOTALLY AGREE
  • Body 2: Nêu lí do thứ 2 vì sao TOTALLY AGREE
   • Main idea: Television has fundamentally affected the manner in which people interact with each other.
    • Supporting idea: Traditionally a person would congregate with others for entertainment, but with the advent of television this did not need to happen.
    • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0