Phân tích "The chart below shows the depth of snow (cm) in a particular ski resort in Canada in three individual years" IELTS WRITING TASK 1 (paper-based 18/6/2022)

· Task 1,Đề thi IELTS thật

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích" The chart below shows the depth of snow (cm) in a particular ski resort in Canada in three individual years" IELTS WRITING TASK 1.

I. Đề bài

The chart below shows the depth of snow (cm) in a particular ski resort in Canada in three individual years.

The maps show how the industrial area will change into a housing area in the future

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé.
  • Overall:
   • Year 1-2 số liệu tăng từ Nov-Apr, year 3 số liệu tăng sau đó lại giảm.
   • Số liệu Year 2 lớn nhất (Relatively deeper snow was observed in year 1 & year 2 in Canada)
  • Body 1: Viết về year 1+2 (vì số liệu 2 tháng này xu hướng khá giống nhau)
   • Year 1
    • In Nov of year 1, only 100 mm depth of snow was found in Canada, followed by a slight increase in the next two months, levelling out at above 150mm >> IELTS TUTOR gợi ý Phân biệt INCREASE động từ & INCREASE danh từ 
    • An obvious rise happened in Fed when the number suddenly reached 250mm.
    • The figure went up gradually and slowly rising further close to 300 mm in April.
   • Year 2
  • Body 2: Viết về year 3 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0