Phân tích đề "The chart shows the water levels in reservoirs of 6 cities in Australia in October 2009 and October 2010." IELTS WRITING TASK 1 (Thi 21/4/2024)

· Writing

Bên cạnh cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), Hãy đọc kĩ Phân tích đề "The chart shows the water levels in reservoirs of 6 cities in Australia in October 2009 and October 2010." IELTS WRITING TASK 1.

I. Đề bài

The chart shows the water levels in reservoirs of 6 cities in Australia in October 2009 and October 2010.
The chart shows the water levels in reservoirs of 6 cities in Australia in October 2009 and October 2010

HOẶC

Phân tích đề "The chart shows the water levels in reservoirs of 6 cities in Australia in October 2009 and October 2010." IELTS WRITING TASK 1

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé.
  • Overall: 
   • During the period shown, more water was stored in reservoirs with the exception of city 1 and city 4. 
   • The water level in city 2 and city 6 was higher than that of other cities. 
  • Body 1: Viết về số liệu giảm & không đổi 
   • The water level in city 1 and city 4 in October 2009 was around a half of maximum capacity. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng danh từ "Capacity" tiếng anh
   • The level of water kept in reservoirs in city 1 decreased by 10% in October 2010, whereas there was no change in the level of water in city 4’s reservoirs (nêu số liệu)
  • Body 2: Viết về số liệu tăng 
   • In October 2009, the level of stored water in city 2 and city 6 was above 70%. 
   • A year later, the level of water in reservoirs in city 2 and city 3 increased slightly (nêu số liệu) while the figure for city 6 grew significantly to nearly 100%, reaching its full capacity. 

IELTS TUTOR gợi ý bài tham khảo:

The graph illustrates the water levels within the reservoirs of six Australian cities during both October 2009 and October 2010. Overall, the data depicts fluctuations in water levels across the reservoirs of six Australian cities between October 2009 and October 2010, revealing an overall trend of increased stored water with exceptions observed in cities 1 and 4.

During this period, there was a general trend of increased water storage across most cities, except for cities 1 and 4. In October 2009, both city 1 and city 4 had their reservoirs filled to around 50% of their maximum capacity. However, in October 2010, while city 1 experienced a 10% decrease in water level, there was no change in city 4's reservoirs.>> IELTS TUTOR hướng dẫn PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

Conversely, cities 2 and 6 exhibited higher water levels compared to others in October 2009, with storage above 70% of capacity. By October 2010, city 2 saw a slight increase in water levels, while city 6 experienced a significant rise, reaching almost full capacity at nearly 100%.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE  
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0