Phân tích đề "The chart shows the water levels in reservoirs of 6 cities in Australia in October 2009 and October 2010." IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Bên cạnh cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), Hãy đọc kĩ Phân tích đề "The chart shows the water levels in reservoirs of 6 cities in Australia in October 2009 and October 2010." IELTS WRITING TASK 1.

I. Đề bài

The chart shows the water levels in reservoirs of 6 cities in Australia in October 2009 and October 2010.
The chart shows the water levels in reservoirs of 6 cities in Australia in October 2009 and October 2010

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé.
  • Overall: 
   • During the period shown, more water was stored in reservoirs with the exception of city 1 and city 4. 
   • The water level in city 2 and city 6 was higher than that of other cities. 
  • Body 1: Viết về số liệu giảm & không đổi 
   • The water level in city 1 and city 4 in October 2009 was around a half of maximum capacity. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng danh từ "Capacity" tiếng anh
   • The level of water kept in reservoirs in city 1 decreased by 10% in October 2010, whereas there was no change in the level of water in city 4’s reservoirs (nêu số liệu)
  • Body 2: Viết về số liệu tăng 
   • In October 2009, the level of stored water in city 2 and city 6 was above 70%. 
   • A year later, the level of water in reservoirs in city 2 and city 3 increased slightly (nêu số liệu) while the figure for city 6 grew significantly to nearly 100%, reaching its full capacity. 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK