Phân tích & Sửa bài"The charts below show the most popular films by genre for men and women and general ticket sales for different types of film in the USA in 2010"IELTS WRITING

· Writing

Bên cạnh phân tích kĩ càng đề thi IELTS GENERAL TASK 2 ngày 4/8/2020, kèm bài sửa cho hs đi thi thật, IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích & Sửa bài"The charts below show the most popular films by genre for men and women and general ticket sales for different types of film in the USA in 2010"IELTS WRITING

I. Đề bài

The charts below show the most popular films by genre for men and women and general ticket sales for different types of film in the USA in 2010.

The charts below show the most popular films by genre for men and women and general ticket sales for different types of film in the USA in 2010.

Box-office takings 2010: USA

The charts below show the most popular films by genre for men and women and general ticket sales for different types of film in the USA in 2010.

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Biểu đồ mixed có thể phân bố bố cục như sau:
  • Overall: 
   • Men xem phim gần như nhiều hơn hoặc bằng women, ngoại trừ romantic comedy 
   • Thể loại action được xem nhiều nhất (the ratio of ticket sales for the action movie was also far higher than any other film category)  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  phân biệt "sales" / "sale" & "on sale" / "for sale" tiếng anh
  • Body 1: Biểu đồ 1 
   • Action men xem nhiều hơn women rất nhiều (40% men preferred actions movies while 25% women preferred this genre of movies)
   • Ngược lại, romantic comedy women xem nhiều hơn men nhiều (Romantic comedies were most popular among women with about 30% preferences while it was preferred by very few percentages of men (only about 5%))  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng & Word form của "preference / prefer" 
   • Comedy & Western 2 giới xem gần như nhau 
  • Body 2: Biểu đồ 2
   • Action xem nhiều nhất, comedy thứ 2, romantic comedy & thriller xem gần như nhau, other đứng chót bảng (Action movie genres got the 49% ticket sales among all movie categories while 24% was took by the comedy movie types. Romantic comedy and thriller movies’ box office taking percentage were 12 and 10 percentages respectively while all other movie genres contributed to remaining 5% ticket sales in 2010)  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng & paraphrase "respectively"/ "respective"

IV. Sửa bài viết HS IELTS TUTOR

Bài viết được sửa kĩ càng của bạn học sinh lớp siêu cấp tốc target 6.0 lớp IELTS WRITING & SPEAKING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR, có thể download xuống để tham khảo kĩ nhé

[UPDATE] Bạn học sinh làm bài viết này đã đi thi và đạt target Writing 6.0!

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc