Giải đề"The charts show fresh fruit exports in 2010"IELTS WRITING (Kèm bài sửa HS IELTS TUTOR)

· Writing

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR cung cấp Phân tích đề"The charts show fresh fruit exports in 2010"IELTS WRITING

I. Đề bài

The charts show fresh fruit exports in 2010.

The charts show fresh fruit exports in 2010. Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

II. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Thực ra cái số liệu với cả 4 biểu đồ này nó không liên quan tới nhau nên cứ coi như là mixed (4 biểu đồ) thay vì mỗi body viết 1 biểu đồ như mixed thường (2 biểu đồ) thì gom lại body 1: 2 biểu đồ, body 2: 2 biểu đồ
  • Dạng gì:  table (KHÔNG CÓ NGÀY THÁNG)
  • Chủ ngữ của bài: The number of fresh fruit exports 
  • Đơn vị của bài: metric tons, tons
  • Chia thì gì, vì sao: quá khứ (2010)
  • Câu Overall: Bố cục cách viết 2 đoạn thân bài
   • Oranges were by far the fruit that was exported the most, in terms of weight, followed by lemons and then grapefruits hoặc

   • Cách khác: 
    • South Africa xuất khẩu oranges nhiều nhất, thì Turkey xuất khẩu Lemons nhiều nhất (2 biểu đồ oranges + lemons)  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng IN TERMS OF trong tiếng anh
    • Trong khi Turkey xuất khẩu kém nhất ở grapfruit, ở other types of citrus fruits thì US với Israel xuất khẩu không đáng kể  
  • Body:
   • Body 1: biểu đồ oranges + lemons (Cứ chia ra 2 phần, viết oranges trước, lemons sau)
    • (Viết về oranges) Orange exports were the highest, with South Africa exporting just over 1 million metric tons. Egypt and the US also exported a large amount of oranges, at 900,000 and 700,000 metric tons respectively.

    • (Viết về lemons) With regards to lemon exports, Turkey was the main exporter, with 500,000 metric tons, followed by Mexico and Argentina, at approximately 440,000 and 260,000 metric tons. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "basic" tiếng anh

  • Body 2: biểu đồ grapfruit + other types of citrus fruits (Cứ chia ra 2 phần, viết grapfruit trước, other types of citrus fruits sau)
   • (Viết về Grapefruits) Grapefruits were the third most commonly exported fruit, with the US and South Africa both exporting around 230,000 tons while Turkey managed to export around 50,000 tons less than those countries.

   • (Viết về other types of citrus fruits) In terms of other types of citrus fruits, Mexico was responsible for 450,000 metric tons of exports. The US and Israel made minimal contributions in comparison.

  IV. Sửa bài viết HS IELTS TUTOR

  Bài viết được sửa của bạn học sinh lớp IELTS WRITING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR, có thể download xuống để tham khảo kĩ nhé

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0