Phân tích "The diagram below describes the structure of a home smokery and how it works" IELTS WRITING TASK 1

· Task 1,Đề thi IELTS thật

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích "The diagram below describes the structure of a home smokery and how it works" IELTS WRITING TASK 1.

I. Đề bài

The diagram below describes the structure of a home smokery and how it works.

The diagram below describes the structure of a home smokery and how it works

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dạng process này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé.
  • Overall: of the three steps, two steps happen under the ground, while the remaining happens above the ground level. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng động từ "happen" tiếng anh 
  • Body 1: 
   • The first part of the structure is an empty underground section with a lid which can be opened at a space above the ground level. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ "level" tiếng anh
   • This lid, when opened, allows air inside the structure to assist the smoking process.
   • In the second part, a similar structure is there with a lid at the ground level. 
   • This lid can be opened and wooden logs can be placed inside the chamber. 
   • Smoking food can be initiated when these logs are burned.
  • Body 2: 
   • A bended long funnel is directed upwards in a fixed structure, which has a wide opening at the bottom which connects the fireplace and a narrow opening at the top. 
   • When logs burn, smoke passes through this opening to the chamber above the ground level, inside which fish and meat are hung from the top for cooking. >> IELTS TUTOR lưu ý FISH or FISHES? Lỗi thường gặp dạng Process tự nhiên 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0