PHÂN TÍCH ĐỀ"The diagrams below show the coastal village of Seaville in 1980 and 2010"IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Bên cạnh cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), Hãy đọc kĩ PHÂN TÍCH ĐỀ"The diagrams below show the coastal village of Seaville in 1980 and 2010"IELTS WRITING TASK 1 từng bước phân tích để nắm cách chia bố cục cũng như viết bài không sai task response nhé!

I. Đề bài

The diagrams below show the coastal village of Seaville in 1980 and 2010

The diagrams below show the coastal village of Seaville in 1980 and 2010

II. Từ vựng

IELTS TUTOR hướng dẫn Từ vựng topic "Map / Get lost"

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc