Phân tích "The given graph shows the nitrogen oxide emissions produced by four vehicles." IELTS WRITING TASK 1(Đề thi IELTS 5/6/2023)

· Đề thi thật Task 1

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích "The given graph shows the nitrogen oxide emissions produced by four vehicles." IELTS WRITING TASK 1(Đề thi IELTS 5/6/2023)

I. Đề bài

The given graph shows the nitrogen oxide emissions produced by four vehicles.

The maps show changes between 1960 and now in the Station street

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé.
  • Overall:
   • Buses had the highest nitrogen oxide emissions, whereas diesel cars were the most environmentally friendly. >> IELTS TUTOR giới thiệu Word form của từ "environmental" tiếng anh
   • While the exhaust emissions of petrol and diesel vehicles show minimal variation as speed increases, buses and lorries exhibit differing levels of efficiency.
  • Body 1: Viết về Buses + Lorries
   • Buses started with a high emission level of 40g/km at 10kph, sharply declined to 25g/km at 60kph, and then surpassed their previous peak with 42g/km at 130kph. 
   • Lorries began with an emission level of 33g/km at the lowest speed, reached a minimum of around 17g/km at 90kph, and steadily increased to 25g/km at the highest speed.
  • Body 2: Viết về Petrol car + Diesel car 
   • Viết về Petrol car:
    • Petrol cars maintained a stable emission level of approximately 10g/km across all recorded speeds, except for 120kph and 130kph, where the emission levels minimally increased to 11g/km and 12g/km respectively. 
   • Viết về diesel cars
    • They emitted slightly higher levels of nitrogen oxide at around 7g/km at 10kph, which gradually decreased as the speed increased until reaching a plateau of 5g/km at speeds ranging from 70kph to 130kph. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng từ "plateau" tiếng anh
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0