Phân tích "The graph below shows the number of tourists visting a particular Caribbean island between 2010 and 2017." IELTS WRITING TASK 1

· Đề thi IELTS thật,Task 1

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích "The graph below shows the number of tourists visting a particular Caribbean island between 2010 and 2017" IELTS WRITING TASK 1.

I. Đề bài

The graph below shows the number of tourists visting a particular Caribbean island between 2010 and 2017.

The graph below shows the number of tourists visting a particular Caribbean island between 2010 and 2017

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé.
  • Overall: 
   • The total number of tourists visiting the Caribbean island always increased during the whole period. 
   • The figure for visitors staying on cruise ships was lower than that for those choosing to stay on the island during most of the period. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "most of...." tiếng anh 
  • Body 1: Viết về Total 
   • The total number of arrivals on the island went up gradually from 1 million in 2010 to roughly 2.75 million in 2015 >> IELTS TUTOR hướng dẫn Paraphrase từ "gradually" 
   • It then stayed at this level in 2016 until it rocketed to 3.5 million in 2017.
  • Body 2: Viết về  Visitors staying on island + Visitors staying on cruise ships.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0