Phân tích "The chart below shows the percentage of males and females with higher educational qualifications in five countries in 2001" IELTS WRITING TASK 1 (Đề thi 23/7/2022)

· Task 1,Đề thi IELTS thật

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích "The chart below shows the percentage of males and females with higher educational qualifications in five countries in 2001" IELTS WRITING TASK 1.

I. Đề bài

The chart below shows the percentage of males and females with higher educational qualifications in five countries in 2001.

- The chart below shows the percentage of males and females with higher educational qualifications in five countries in 2001

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

 • https://www.ieltsdanang.vn/blog/cach-dung-danh-tu-qualification-tieng-anhDạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé.
  • Overall: More women than men in the US and Germany held higher educational qualifications/held tertiary educational qualifications, whereas the reverse was true for the other three countries.
  • Body 1: Nước có số liệu nữ > nam (US, Germany)
   • The US had 40% and 35% females and males with higher degrees.
   • The figure for females in Germany graduated from universities was 45%, and this percentage was 10% more than that of their male counterparts. >> IELTS TUTOR lưu ý Phân biệt "graduate from / in / with" 
  • Body 2: Nước có số liệu nữ < nam (Japan, Switzerland, Britain)
   • Japan: 
   • Switzerland 
    • In Switzerland, 45% males and 35% females graduated from colleges or universities.
   • Britain
    • 35% and 30% British males and females had higher educational qualifications.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0