Phân tích đề"The picture below shows how a hot balloon works"IELTS WRITING

· Writing

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích đề"The picture below shows how a hot balloon works"IELTS WRITING

I. Đề bài

The picture below shows how a hot balloon works. Summarize the information by selecting and reporting the main features. Write at least 150 words.

The picture below shows how a hot balloon works. Summarize the information by selecting and reporting the main features. Write at least 150 words.

IELTS TUTOR lưu ý từ vựng mới trong bài này:

 • parachute valve (n) van dù
 • gore (n) mảnh vải chéo
 • panel (n) tấm, miếng
 • skirt (n) nghĩa thông dụng là ‘cái váy’, nhưng ở đây nó có nghĩa là ‘vòng bao’
 • burner (n) lò đốt
 • rope (n) dây thừng
 • basket (n) giỏ
 • propane cylinder (n) bình khí propan
 • envelope (n) nghĩa thông dụng là ‘bì thư’, nhưng ở đây có nghĩa ‘túi khí’, hay ‘vỏ bọc’

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Overall: (Nếu process khó chưa nắm kĩ cách viết có thể liệt kê các thành phần của balloon vào overall để kéo dài bài ra) 
  • Liệt kê các bộ phận của balloon: The construction consists of several parts, including the envelope, the skirt, the burner and the basket. 
  • Nói sơ về cơ chế của balloon: The hot air balloon’s operation is dependent on the principle where hot air rises to the top and cool air flows to the bottom.
 • Body 1: Cấu tạo của balloon (Với dạng process thì mô tả đơn giản, thấy gì mô tả nấy không suy diễn như IELTS TUTOR hướng dẫn sơ bộ: Phần chính của balloon là envelope (envelope được cấu tạo bằng gores và panels), phía trên đỉnh envelope thì có parachute valve (giống như cái nắp để mở ra mở vào). Ở phần dưới, thì có skirt được nối với basket bằng rope và có burner ở giữa (burner & propane cylinder produce flame))   
  • The balloon, also called the envelope, is the largest part, and this is a combination of multiple strips of fabric called gores (Hoặc: The main part of a hot balloon is a large envelope with a body made of gores and panels)  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng trạng từ "simultaneously" tiếng anh
  • On top of the envelop is a parachute valve, whose function is to open or close like a sealing flap. This allows hot air to escape in a controlled manner. 
  • The lowest part is covered with a skirt which connects the envelope to a basket by several ropes. This basket contains a burner and a propane cylinder. (Hoặc: The base of the balloon, called the “skirt”, is tied to the basket with several strong ropes. The basket’s most crucial parts are its propane cylinder and burner, responsible for providing the ignition that makes flight possible)   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng tính từ "POSSIBLE" tiếng anh
 • Body 2: Về hot air & cool air (cơ chế của balloon)  
  • As for the working mechanism, hot air is fed into the envelope by the burners. 
  • The hot air inside is lighter than the cold air outside, thus providing a buoyant force to lift the entire structure.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc