Phân tích "The pie charts below show the average household expenditures in a country in 1950 and 2010" IELTS WRITING TASK 1 (Đề thi máy 14/8/2022)

· Task 1,Đề thi IELTS thật

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích "The pie charts below show the average household expenditures in a country in 1950 and 2010." IELTS WRITING TASK 1.

I. Đề bài

The pie charts below show the average household expenditures in a country in 1950 and 2010.

The pie charts below show the average household expenditures in a country in 1950 and 2010.

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0