PHÂN TÍCH ĐỀ"The plans below show the layout of a public library now, and how it will look after development "IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Bên cạnh cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), Hãy đọc kĩ PHÂN TÍCH ĐỀ"The plans below show the layout of a public library now, and how it will look after development "IELTS WRITING TASK 1 từng bước phân tích để nắm cách chia bố cục cũng như viết bài không sai task response nhé!

I. Đề bài

The plans below show the layout of a public library now, and how it will look after development

The plans below show the layout of a public library now, and how it will look after development

II. Từ vựng

IELTS TUTOR hướng dẫn Từ vựng topic "Map / Get lost"

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Overall: Có thể nói “Mở rộng hơn & có 2 main entrance”
  • Body 1: Viết về Now 
  • Body 2: Viết về “after development”
    • On the east side of the library, there will be a new entrance into a kid’s area where the kid’s books will be moved, and additional seating will be added. >> IELTS TUTOR lưu ý Từ vựng topic Library (thư viện) IELTS 
    • To the south of the kid’s area will be a computer room, and to the north will be a store and a staff room with its own staff entrance.
    • The seating, fantasy and mystery sections will be relocated closer to the west side of the building to accommodate the changes. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng động từ "accomodate" tiếng anh

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc