Giải đề"The table below gives data on the hour of leisure time per year for people in Someland"IELTS WRITING

· Writing

Bên cạnh phân tích kĩ càng đề thi IELTS GENERAL TASK 2 ngày 4/8/2020, kèm bài sửa cho hs đi thi thật, IELTS TUTOR hướng dẫn Giải đề"The table below gives data on the hour of leisure time per year for people in Someland"IELTS WRITING

I. Đề bài

The table below gives data on the hour of leisure time per year for people in Someland.

The table below gives data on the hour of leisure time per year for people in Someland.

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Overall: 
 • Có thể chia bố cục theo category các hoạt động như sau:
  • Body 1: các hoạt động nhìn chung được các lứa tuổi dành nhiều thời gian (Watching Tv/videos + Socialising with 4 or more people + Group exercise/sport) 
   • Watching Tv/videos hoạt động được các lứa tuổi dành nhiều thời gian vượt trội so với các hoạt động khác (IELTS TUTOR gợi ý: watching TV is a common recreation among people in Someland when teenagers and elder people spend over a thousand hours per year to watch different TV programmes, and the figures range from 400 to 700 hours among others.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng từ "recreation" tiếng anh 
   • Socialising with 4 or more people (IELTS TUTOR gợi ý: Teens spend as much as 350 hours socializing with 4 or more friends while it is only 25 to 50 hours for adults and elders)
   • Group exercise/sport (IELTS TUTOR gợi ý: while group exercise is more popular among teenagers (450), elder people mostly refrain from doing exercises in their free time (150))  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  CÁCH DÙNG "WHILE" TIẾNG ANH
  • Body 2: các hoạt động nhìn chung các lứa tuổi dành ít thời gian (IELTS TUTOR gợi ý: Socialising with 4 or less people + Individual exercise + Cinema) 
   • Cinema là hoạt động ít được ưa chuộng nhất (IELTS TUTOR gợi ý: Watching cinema is not a common leisure activity among  Somelanders, and teenagers spend 100 hours doing so, which is higher than time spent in this pursuit by citizens of other ages, ranging from 25-75 hours
   • Socialising with 4 or less people: people in their thirties spend the highest time socializing with fewer people (300 hours))  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng từ "chase" tiếng anh
   • Individual exercise (IELTS TUTOR gợi ý: Individual exercise is preferred by people in their 30s and 40s-nêu số liệu)
 • Hoặc có cách chia bố cục khác có thể so sánh được giữa các category liên quan:
  • Body 1: 
   • Watching Tv/Videos 
   • Cinema 
  • Body 2:
   • Socialising with 4 or less people >< Socialising with 4 or more people   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng liên từ "and" tiếng anh
   • Individual exercise >< group exercise / sport 
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE