PHÂN TÍCH ĐỀ"The tables below show results of a survey of urban residents’ opinions related to various aspects of life in 1980 and 2010"IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Bên cạnh cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), Hãy đọc kĩ PHÂN TÍCH ĐỀ"The tables below show results of a survey of urban residents’ opinions related to various aspects of life in 1980 and 2010"IELTS WRITING TASK 1 từng bước phân tích để nắm cách chia bố cục cũng như viết bài không sai task response nhé!

I. Đề bài

The tables below show results of a survey of urban residents’ opinions related to various aspects of life in 1980 and 2010

The tables below show results of a survey of urban residents’ opinions related to various aspects of life in 1980 and 2010

II. Từ vựng

IELTS TUTOR hướng dẫn TỪ VỰNG TOPIC SPORTS IELTS

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Bài này có thể chia mỗi biểu đồ 1 bảng, hoặc group các nhóm tương đồng lại để so sánh giữa 2 năm để thấy sự tăng trưởng 
 • Overall: Most people had good opinions about all the given categories. Apart from that, education and healthcare were the most highly-ranked while shops, transport, environment and accommodation received the highest amount of negative feedback (HOẶC: while education was one of the most highly-ranked aspects besides healthcare despite a minimal decline in its amount of positive feedback, environment and accommodation received the highest negative opinions in 2010)  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  CÁCH DÙNG "WHILE" TIẾNG ANH
 • Body 1: Năm 1980
  • Nhóm điểm good cao: education+shops+environment: 
   • 82% of respondents said that education was good while 75% and 72% of people rated the shops and environment as also being good  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ "rate" tiếng anh
   • ….
  • Nhóm điểm good trung bình: healthcare+transport system+accommodation
 • Body 2: Năm 2010 

IV. Sửa bài viết HS IELTS TUTOR

Bài viết được sửa kĩ càng của bạn học sinh lớp siêu cấp tốc target 6.0 lớp IELTS WRITING & SPEAKING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR, có thể download xuống để tham khảo kĩ nhé

Bạn HS IELTS TUTOR đã đi thi và đạt target 6.5 nhé

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc