PHÂN TÍCH ĐỀ"When new towns are planned, it is important to build more public parks or sports facilities than shopping centers for people to spend their free time. To what extent do you agree or disagree?"IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), Hãy đọc kĩ PHÂN TÍCH ĐỀ "When new towns are planned, it is important to build more public parks or sports facilities than shopping centers for people to spend their free time. To what extent do you agree or disagree?" từng bước phân tích để nắm cách chia bố cục cũng như viết bài không sai task response nhé!

I. Đề bài

When new towns are planned, it is important to build more public parks or sports facilities than shopping centers for people to spend their free time. To what extent do you agree or disagree?

II. Từ vựng

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Nếu theo hướng TOTALLY AGREE có thể bố cục bài 
 • BODY 1: Lí do thứ 1 vì sao TOTALLY AGREE (Viết về public parks)
  • Main idea: parks are good spots for people to socialize with their neighbors. Supporting idea: People can connect with others when they are playing sports or talking casually with passers by in the park >> A harmonious relationship between residents helps build a caring and friendly neighborhood. >> IELTS TUTOR lưu ý Idioms liên quan mối quan hệ (relationship)
  • Example: 
 • BODY 2: Lí do thứ 2 vì sao TOTALLY AGREE (Viết về sports facilities)

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc