Almost everyone đúng hay sai?

· Vocabularies

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ liệu Almost everyone đúng hay sai?

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Muốn nắm được là almost everyone đúng hay sai thì cần phải nắm được về ngữ pháp của almost và của everyone nhé 

I. Almost (adv - trạng từ)

IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ VỊ TRÍ & CHỨC NĂNG TRẠNG TỪ (adverb)

II. Everyone (pronoun - đại từ)

IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Cách dùng ĐẠI TỪ (PRONOUN)

III. Almost everyone là đúng

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Nếu đã đọc kĩ hướng dẫn về ngữ pháp almost và everyone mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn ở trên, sẽ nắm được là 
    • Almost là trạng từ, mà chức năng của trạng từ có bổ nghĩa cho đại từ
    • Everyone là đại từ chứ không phải danh từ nên nếu bạn nào nghĩ almost là trạng từ không bổ nghĩa được cho danh từ là sai vì everyone là đại từ nhé 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc