Cách phân tích biểu đồ với nhiều số liệu IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Bên cạnh hướng dẫn phương pháp học IELTS SPEAKING siêu hiệu quả, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách phân tích biểu đồ với nhiều số liệu IELTS WRITING TASK 1

I. Các bước phân tích biểu đồ với nhiều số liệu

1. Biểu đồ đó có phải thuộc dạng mixed?

IELTS TUTOR lưu ý:

1.1. Ví dụ 1

IELTS TUTOR xét ví dụ:
 • Như bài dưới đây thuộc dạng mixed (mặc dù là có 2 bảng tuy nhiên có 2 bảng thì cứ coi như dạng mixed, thông tin tách ra từng năm sẽ dễ hiểu hơn) nên như IELTS TUTOR hướng dẫn trước đó, phân bố bố cục bài này:
  • Body 1 viết về bảng năm 1980
  • Body 2 viết về bảng năm 2010 
Cách phân tích biểu đồ với nhiều số liệu IELTS WRITING TASK 1

1.2. Ví dụ 2

IELTS TUTOR xét ví dụ số 2

Cách phân tích biểu đồ với nhiều số liệu IELTS WRITING TASK 1

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Vì dạng mixed nên cứ chia 
  • body 1: bar graph
  • body 2: table 

2. Nếu biểu đồ không thuộc dạng mixed

2.1. Phân bố bố cục 2 đoạn thân bài nhờ vào nhóm đặc điểm chung lại với nhau

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Nếu biểu đồ không thuộc dạng mixed thì tức là sẽ gặp khó khăn trong việc phân bố bố cục 2 đoạn thân bài
 • Để phân bố thành 2 đoạn thân bài rõ ràng thì cần chú ý những điểm sau của IELTS TUTOR
  • Gom những điểm có đặc điểm chung với nhau thành 1 đoạn
  • Những điểm còn lại thành 1 đoạn 

2.2. Biểu đồ có yếu tố thời gian hay không?

2.2.1. Biểu đồ không có yếu tố thời gian

Cách phân tích biểu đồ với nhiều số liệu IELTS WRITING TASK 1

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Với đề bài dạng bar graph này, chỉ có một biểu đồ thì không thể là dạng mixed như IELTS TUTOR hướng dẫn ở trên được nên sẽ phải phân tích kĩ để phân bố bố cục 2 đoạn thân bài IELTS WRITING TASK 1 cho chuẩn
 • Với bài bar graph này có thể chú ý những đặc điểm sau để chia thành 2 đoạn thân bài:
  • Thấy rõ Canada, Denmark, Us là những nước có Mobiles > Landlines ==> body 1 
  • Những nước còn lại có mobiles < landlines ==> body 2 

2.2.1. Biểu đồ có yếu tố thời gian

Cách phân tích biểu đồ với nhiều số liệu IELTS WRITING TASK 1

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Đối với bài này, chỉ có một bảng biểu thì không thể là dạng mixed như IELTS TUTOR hướng dẫn ở trên được nên sẽ phải phân tích kĩ để phân bố bố cục 2 đoạn thân bài IELTS WRITING TASK 1 cho chuẩn
 • Với bảng biểu có yếu tố thời gian như bài này (2005 & 2006) thì mình sẽ gom những điểm tăng vào 1 đoạn và những điểm giảm vào 1 đoạn, total thì sẽ nói ở overall 
  • Body 1: viết về số liệu tăng bao gồm: Nokia, Motorola, Sony
  • Body 2: viết về số liệu giảm bao gồm: Samsung, LG, BenQ Mobile & others 

II. Cách viết biểu đồ rất nhiều số liệu IELTS WRITING TASK 1

III. Bài tập phân bố bố cục 2 đoạn thân bài IELTS WRITING TASK 1

1. Bài 1

Cách phân tích biểu đồ với nhiều số liệu IELTS WRITING TASK 1

2. Bài 2

Cách phân tích biểu đồ với nhiều số liệu IELTS WRITING TASK 1

3. Bài 3

Cách phân tích biểu đồ với nhiều số liệu IELTS WRITING TASK 1

4. Bài 4

Cách phân tích biểu đồ với nhiều số liệu IELTS WRITING TASK 1

5. Bài 5

Cách phân tích biểu đồ với nhiều số liệu IELTS WRITING TASK 1

6. Bài 6

Cách phân tích biểu đồ với nhiều số liệu IELTS WRITING TASK 1

7. Bài 7

The graph below shows information on employment rates across 6 countries in 1995 and 2005.

The graph below shows information on employment rates across 6 countries in 1995 and 2005.

8. Bài 8

The bar chart shows the relative electricity consumption and cost per year of various household devices.

The bar chart shows the relative electricity consumption and cost per year of various household devices.

9. Bài 9

The chart below shows the total number of Olympic medals won by twelve different countries.

The chart below shows the total number of Olympic medals won by twelve different countries.

10. Bài 10

The charts below compare the age structure of the populations of France and India in 1984.

The charts below compare the age structure of the populations of France and India in 1984.

11. Bài 11

The chart below shows the value of one country’s exports in various categories during 2015 and 2016. The table shows the percentage change in each category or exports in 2016 compared with 2015.

The chart below shows the value of one country’s exports in various categories during 2015 and 2016. The table shows the percentage change in each category or exports in 2016 compared with 2015.

12. Bài 12

The tables below give the distribution of world population in 1950 and 2000, with an estimate of the situation in 2050.

The tables below give the distribution of world population in 1950 and 2000, with an estimate of the situation in 2050.

13. Bài 13

Eating sweet foods produces acid in the mouth, which can cause tooth decay. (High acid levels are measured by low pH values)

Describe the information below and discuss the implications for dental health.

Eating sweet foods produces acid in the mouth, which can cause tooth decay. (High acid levels are measured by low pH values) Describe the information below and discuss the implications for dental health.

14. Bài 14

The bar chart shows the number of overseas students enrolled in a third year Computer Science course at a Canadian college.

The bar chart shows the number of overseas students enrolled in a third year Computer Science course at a Canadian college.

15. Bài 15

The table below provides information on rental charges and salaries in three areas of London.

The table below provides information on rental charges and salaries in three areas of London.

16. Bài 16

The graph below shows the top priorities by business companies in the USA in 2016.

The graph below shows the top priorities by business companies in the USA in 2016.

17. Bài 17

The chart below shows information about changes in average house prices in five different cities between 1990 and 2002 compared with the average house prices in 1989.

The chart below shows information about changes in average house prices in five different cities between 1990 and 2002 compared with the average house prices in 1989.

18. Bài 18

The graphs below show the numbers of male and female workers in 1975 and 1995 in several employment sectors of the Republic of Freedonia.

The graphs below show the numbers of male and female workers in 1975 and 1995 in several employment sectors of the Republic of Freedonia.

19. Bài 19

The table below shows the changes in some household types in Canada from 1984 to 2020.

The table below shows the changes in some household types in Canada from 1984 to 2020.

20. Bài 20

The table below shows changes in the numbers of residents cycling to work in different areas of the UK between 2001 and 2011.

The table below shows changes in the numbers of residents cycling to work in different areas of the UK between 2001 and 2011.

21. Bài 21

The table below shows the primary funding sources of international students in the US during the years 2003/04 and 2013/14. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

The table below shows the primary funding sources of international students in the US during the years 2003/04 and 2013/14. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking