Cách phân tích biểu đồ với nhiều số liệu IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Bên cạnh hướng dẫn phương pháp học IELTS SPEAKING siêu hiệu quả, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách phân tích biểu đồ với nhiều số liệu IELTS WRITING TASK 1

I. Các bước phân tích biểu đồ với nhiều số liệu

1. Biểu đồ đó có phải thuộc dạng mixed?

IELTS TUTOR lưu ý:

1.1. Ví dụ 1

IELTS TUTOR xét ví dụ:
 • Như bài dưới đây thuộc dạng mixed (mặc dù là có 2 bảng tuy nhiên có 2 bảng thì cứ coi như dạng mixed, thông tin tách ra từng năm sẽ dễ hiểu hơn) nên như IELTS TUTOR hướng dẫn trước đó, phân bố bố cục bài này:
  • Body 1 viết về bảng năm 1980
  • Body 2 viết về bảng năm 2010 
Cách phân tích biểu đồ với nhiều số liệu IELTS WRITING TASK 1

1.2. Ví dụ 2

IELTS TUTOR xét ví dụ số 2

Cách phân tích biểu đồ với nhiều số liệu IELTS WRITING TASK 1

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Vì dạng mixed nên cứ chia 
  • body 1: bar graph
  • body 2: table 

2. Nếu biểu đồ không thuộc dạng mixed

2.1. Phân bố bố cục 2 đoạn thân bài nhờ vào nhóm đặc điểm chung lại với nhau

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Nếu biểu đồ không thuộc dạng mixed thì tức là sẽ gặp khó khăn trong việc phân bố bố cục 2 đoạn thân bài
 • Để phân bố thành 2 đoạn thân bài rõ ràng thì cần chú ý những điểm sau của IELTS TUTOR
  • Gom những điểm có đặc điểm chung với nhau thành 1 đoạn
  • Những điểm còn lại thành 1 đoạn 

2.2. Biểu đồ có yếu tố thời gian hay không?

2.2.1. Biểu đồ không có yếu tố thời gian

Cách phân tích biểu đồ với nhiều số liệu IELTS WRITING TASK 1

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Với đề bài dạng bar graph này, chỉ có một biểu đồ thì không thể là dạng mixed như IELTS TUTOR hướng dẫn ở trên được nên sẽ phải phân tích kĩ để phân bố bố cục 2 đoạn thân bài IELTS WRITING TASK 1 cho chuẩn
 • Với bài bar graph này có thể chú ý những đặc điểm sau để chia thành 2 đoạn thân bài:
  • Thấy rõ Canada, Denmark, Us là những nước có Mobiles > Landlines ==> body 1 
  • Những nước còn lại có mobiles < landlines ==> body 2 

2.2.1. Biểu đồ có yếu tố thời gian

Cách phân tích biểu đồ với nhiều số liệu IELTS WRITING TASK 1

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Đối với bài này, chỉ có một bảng biểu thì không thể là dạng mixed như IELTS TUTOR hướng dẫn ở trên được nên sẽ phải phân tích kĩ để phân bố bố cục 2 đoạn thân bài IELTS WRITING TASK 1 cho chuẩn
 • Với bảng biểu có yếu tố thời gian như bài này (2005 & 2006) thì mình sẽ gom những điểm tăng vào 1 đoạn và những điểm giảm vào 1 đoạn, total thì sẽ nói ở overall 
  • Body 1: viết về số liệu tăng bao gồm: Nokia, Motorola, Sony
  • Body 2: viết về số liệu giảm bao gồm: Samsung, LG, BenQ Mobile & others 

II. Cách viết biểu đồ rất nhiều số liệu IELTS WRITING TASK 1

III. Bài tập phân bố bố cục 2 đoạn thân bài IELTS WRITING TASK 1

1. Bài 1

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Bài này có thể thấy rõ là biểu đồ có mốc thời gian, sẽ chia bố cục như sau:
 • Body 1 sẽ để dành viết Team B 
 • Body 2 sẽ viết Team A + C (vì A & C khá có sự tương đồng là lúc đàu tăng, sau đó giảm, còn B là khác hẳn lúc đầu giảm sau lại tăng)
Cách phân tích biểu đồ với nhiều số liệu IELTS WRITING TASK 1

2. Bài 2

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Body 1: những môn mà boys > girls 
 • Body 2: những môn còn lại
Cách phân tích biểu đồ với nhiều số liệu IELTS WRITING TASK 1

3. Bài 3

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Body 1: Saudi Arabia + Qatar (ta thấy chỉ có Saudi Arabia & Quatar là nhìn còn khác chút, còn các nước khác biểu đồ tương tự nhau nên gom hết lại thành body 2)
 • Body 2: các nước còn lại 
Cách phân tích biểu đồ với nhiều số liệu IELTS WRITING TASK 1

4. Bài 4

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Body 1: những lứa tuổi có xu hướng giảm qua các năm (20-25, under 20, 40 & over)
 • Body 2: những nhóm tuổi còn lại
Cách phân tích biểu đồ với nhiều số liệu IELTS WRITING TASK 1

5. Bài 5

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Body 1: viết về Portugal (vì chỉ có nước này là số liệu giảm đều qua các năm, các nước còn lại số liệu fluctuate)
 • Body 2: những nước còn lại 
Cách phân tích biểu đồ với nhiều số liệu IELTS WRITING TASK 1

6. Bài 6

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Body 1: Australia + Germany (2 nước này số liệu ít ngang nhau) 
 • Body 2: 2 nước còn lại 
Cách phân tích biểu đồ với nhiều số liệu IELTS WRITING TASK 1

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK