Phân tích "The climograph below shows average monthly temperatures and rainfall in the city of Kolkata" IELTS WRITING TASK 1

· Mixed

I. Đề bài

The climograph below shows average monthly temperatures and rainfall in the city of Kolkata.

Đề IELTS Writing Task 1

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé.
  • Overall:
   • Monthly figures for precipitation in Kolkata vary considerably, whereas monthly temperatures remain relatively stable. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng tính từ "stable" tiếng anh 
   • Rainfall from June to September is highest in Kolkata. 
   • The temperature in January and December is lower compared to the other months of the year.
  • Body 1: Viết về precipitation
  • Body 2: Viết về temperature
   • Between the months of January and May, average temperatures in Kolkata rise from their lowest point at around 20°C to a peak of just over 30°C. 
   • While temperatures stay roughly the same for the next four months (Jun-Sep), a steady drop in temperatures back to the January average from october to december.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0