Cách dùng LET ALONE trong tiếng anh

· Vocabularies

Bên cạnh hướng dẫn em kĩ thêm cách phân tích đề thi thật IELTS GENERAL TRAINING dạng Complaint letter, bài này là đề thi thật 04/8/2020, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng LET ALONE trong tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • In fact, based on today work commitment, young adults do not have enough time to eat properly, let alone to cook meals at home.
 • Brian would never even read a newspaper, let alone a book.
 • The current online shopping mall is so disorganized that visitors can hardly find the products they want, let alone purchase them (= …những người khách hầu như không thể tìm được sản phẩm họ muốn, nói chi là mua chúng)
 • There was one vent in the ceiling, not large enough for her hand let alone her body.

 • I can hardly walk let alone lift a weapon.

 • I've never begged anyone for anything, let alone mercy.

 • He can't find souls, let alone demons.

 • It wasn't normal for them to acknowledge her existence, let alone address her.

 • It was so generous of you to give of your time, let alone give us a wedding gift, too!

 • Unwilling to admit to the bonds let alone talk about them, Deidre focused on the girl.

  • IELTS TUTOR nhận xét:

   • Nếu để ý tất cả các câu ví dụ trên, sẽ thấy nếu ở về trước là cụm danh từ thì sau let alone cũng sẽ là cụm danh từ

   • Nếu là động từ thì sau let alone cũng là động từ, đó chính là tuân theo cấu trúc song song mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking