Cách dùng NECCESARY trong tiếng anh

· Vocabularies

Bên cạnh hướng dẫn em kĩ thêm cách phân tích đề thi thật IELTS GENERAL TRAINING dạng Complaint letter, bài này là đề thi thật 04/8/2020, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng NECCESARY trong tiếng anh

Cấu trúc IT IS NECCESARY FOR SOMEBODY TO DO STH

Mục đích là để đa dạng cấu trúc của bài Essay

Ví dụ: it is unnecessary for governments to completely ban fast food industry

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking