Cách phân chia bố cục 2 đoạn thân bài IELTS WRITING TASK 1(phần 2)

· Writing

Bên cạnh phân tích và sửa bài kĩ đề thi IELTS SPEAKING PART 1, ngày 4/8/2020, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách phân chia bố cục 2 đoạn thân bài IELTS WRITING TASK 1(phần 2)

I. Chú ý trong phân chia bố cục 2 đoạn thân bài các loại biểu đồ IELTS WRITING TASK 1

1. Cách nhận biết từng dạng biểu đồ trong Task 1 IELTS WRITING

2. Các dạng biểu đồ thường gặp:

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Line graph
 • Bar chart
 • Pie chart
 • Table
 • Mixed (kết hợp nhiều biểu đồ với nhau)
 • Map
 • Process

Lưu ý là Bar chart, pie chart & Table có 2 loại:

 • Có ngày tháng
 • Không có ngày tháng

3. Các điểm cần lưu ý

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Chú ý nhóm những đối tượng có những đặc điểm chung lại thành 1 nhóm
 • Biểu đồ bar graph, pie chart, table nếu có ngày tháng thì phải dùng ngôn ngữ như line graph (chỉ xu hướng)
 • Biểu đồ bar graph, pie chart, table nếu KHÔNG có ngày tháng thì phải dùng ngôn ngữ SO SÁNH, ĐỐI CHIẾU
 • Dạng mixed thì cứ mỗi body 1 biểu đồ
 • Dạng Map coi như dạng mixed, mỗi năm một body, năm thứ 2 thường là nêu sự khác biệt so với năm số 1
 • Dạng process cũng phải tách thành 2 đoạn thân bài, chia công đoạn ra làm 2
 • Làm bài luôn chú ý chủ ngữ của bài là gì, tránh sai dây chuyền paraphrase sai cả bài
 • Đơn vị của bài là gì, number hay percentage, rất dễ sai cả bài
 • Cố gắng lập ngắn gọn dàn bài ghi rõ cách chia thì, nếu năm quá khứ chia thì quá khứ để khỏi sai
 • Chọn lọc số liệu thích hợp để nêu vào bài, không phải đề cho bao nhiêu số liệu bê hết vào thì sẽ rất dài, không kịp giờ 
 • Câu Overall trong Task 1 rất quan trọng, nên tránh viết sơ sài, nên viết 2 câu
 • Tránh viết lan man trong thân bài Task 1, đã vào thân bài thì viết trực tiếp, luôn phải có số liệu

II. Bài tập xác định phân chia bố cục 2 đoạn thân bài IELTS WRITING TASK 1 (phần 2)

Ví dụ 1:

The chart below shows the average cost of monthly contract for four different mobile (cell phones) in a European country from January to September 2002, measured in euro.

Hướng dẫn cách phân chia bố cục 2 đoạn thân bài IELTS WRITING TASK 1

Các em học sinh IELTS TUTOR lưu ý là sẽ làm tương tự như này cho 11 bài tập phía sau:

 • Dạng line 
 • Chủ ngữ của bài: the average cost of monthly contract for four different mobile (cell phones)
 • Đơn vị của bài: euro
 • Chia thì: simple past (năm 2002)
 • Cách viết
  • Overall:  
   • Nhìn chung là tăng, chỉ có Sim TX là cuối giai đoạn giảm
   • Alpha tháng 1 cost thấp nhất, cuối giai đoạn có cost cao nhất 
  • Body 1: Viết về Domo & Alpha
  • Body 2: Viết về Lex & Sim TX

Ví dụ 2:

The charts below show the percentage of people aged 23-65 in different occupations in one UK town (Ashby) and in the UK as a whole in 2008.

Hướng dẫn cách phân chia bố cục 2 đoạn thân bài IELTS WRITING TASK 1
 • Dạng pie (xem như mixed, mỗi body 1 biểu đồ)
 • Chủ ngữ của bài: the percentage of people aged 23-65 in different occupations 
 • Đơn vị của bài: %
 • Chia thì: simple past (năm 2008)
 • Cách viết
  • Overall: viết 2 câu - mỗi biểu đồ 1 câu overall 
   • Ashby
   • The UK

Hoặc Overall bài này có thể chia là: trong khi ở Ashby personal service là cao nhất thì ở the UK thất nghiệp là nhiều nhất, thấp nhất ở Ashby là technical work thì ở the UK office work là thấp nhất

 • Body 1: Viết về Ashby
 • Body 2: Viết về The UK

Các đề thí sinh cần xác định

 • Dạng gì (ví dụ dạng mixed thì ghi rõ mixed (table + bar); nếu bar pie table có năm tháng thì ghi rõ là có năm tháng, không có năm tháng ghi rõ không có năm tháng)
 • Chủ ngữ của bài 
 • Đơn vị của bài 
 • Chia thì gì, vì sao (nhớ giải thích kĩ vì sao, quan trọng)
 • Câu Overall (nêu ngắn gọn hướng viết sao thôi, không viết cụ thể ra)
 • Bố cục cách viết 2 đoạn thân bài (nêu ngắn gọn từng body sẽ viết cái gì thôi, không viết cụ thể ra)
Làm theo mẫu của 2 bài ví dụ phía trên nhé!

Bài tập 1:

The graph below shows the changes in UK birth rate of women in 6 different age groups from 1973 to 2008

The graph below shows the changes in UK birth rate of women in 6 different age groups from 1973 to 2008

Bài tập 2:

The chart below shows the percentage of the population in the UK who consumed the recommended daily amount of fruit and vegetables in 2002, 2006 and 2010.

The chart below shows the percentage of the population in the UK who consumed the recommended daily amount of fruit and vegetables in 2002, 2006 and 2010.

Bài tập 3:

The chart below shows the average cost of monthly contract for four different mobile (cell phones) in a European country from January to September 2002, measured in euro

The chart below shows the average cost of monthly contract for four different mobile (cell phones) in a European country from January to September 2002, measured in euro

Bài tập 4:

The chart below shows the number of houses sold in 8 cities in the world for more than 5 million US dollars in 2009 and 2014.

The chart below shows the number of houses sold in 8 cities in the world for more than 5 million US dollars in 2009 and 2014.

Bài tập 5:

The maps show a present layout of an office building and plans for its future redevelopment

The maps show a present layout of an office building and plans for its future redevelopment

Bài tập 6:

The diagram below shows the plan of a library in 2001 and 2009

The diagram below shows the plan of a library in 2001 and 2009

Bài tập 7:

THE GRAPHS BELOW SHOW THE PRISON POPULATION IN A EUROPEAN COUNTRY BETWEEN 1911 AND 2001.

THE GRAPHS BELOW SHOW THE PRISON POPULATION IN A EUROPEAN COUNTRY BETWEEN 1911 AND 2001.

Bài tập 8:

The pie charts below show the percentage of five kinds of books sold by a bookseller

The pie charts below show the percentage of five kinds of books sold by a bookseller

Bài tập 9

THE CHART BELOW SHOWS THE PERCENTAGE OF MEN AND WOMEN WHO DID VARIOUS FREE-TIME ACTIVITIES IN ENGLAND IN 2006.

THE CHART BELOW SHOWS THE PERCENTAGE OF MEN AND WOMEN WHO DID VARIOUS FREE-TIME ACTIVITIES IN ENGLAND IN 2006.

Bài tập 10

The graph below shows the participation of Australian children in sports outside school hours in 2014

The graph below shows the participation of Australian children in sports outside school hours in 2014

Bài tập 11

The table illustrates the weekly level of consumption by age groups of milk and butter in one European country

The table illustrates the weekly level of consumption by age groups of milk and butter in one European country

Bài 12

The bar chart shows the number of hours worked by men & women per week in Australia in 2007.

The bar chart shows the number of hours worked by men & women per week in Australia in 2007.

Bài 13

The bar chart show attendance of people in different ages in music event 2006

The bar chart show attendance of people in different ages in music event 2006

Bài 14

The diagram below shows how one type of coal is used to produce electricity

The diagram below shows how one type of coal is used to produce electricity

Bài 15

The diagrams show the structure of solar panel and its use.

The diagrams show the structure of solar panel and its use.

Bài 16

The table below gives information about the percentage of workforce employed in six industries in Australia between 1989 and 2009

The table below gives information about the percentage of workforce employed in six industries in Australia between 1989 and 2009

Bài 17

The table shows information about students studying at an Australian university in 2009

The table shows information about students studying at an Australian university in 2009

Bài 18

The graphs below show the average retirement age for men and women in 2004 and 2008 in six different countries

The graphs below show the average retirement age for men and women in 2004 and 2008 in six different countries

Bài 19

The charts below show the number of working hours per week, in industrial sector, in four European countries in 2002. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons with relevant.

The charts below show the number of working hours per week, in industrial sector, in four European countries in 2002. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons with relevant.

Bài 20

The graph below shows the information about medical care in three European countries between 1980 and 2000

The graph below shows the information about medical care in three European countries between 1980 and 2000

Học sinh lớp IELTS ONLINE 1 kèm 1 IELTS WRITING của IELTS TUTOR Download ANSWER SHEET BÀI TẬP XÁC ĐỊNH DẠNG ĐỀ TASK RESPONSE TASK 1 WRITING và làm theo mẫu nhé

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE  

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE