Phân tích đề"The charts below show the proportion of holidaymakers using four different types of accommodations in three different years"IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Bên cạnh phân tích kĩ càng đề thi IELTS GENERAL TASK 2 ngày 4/8/2020, kèm bài sửa cho hs đi thi thật, IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích đề"The charts below show the proportion of holidaymakers using four different types of accommodations in three different years"IELTS WRITING TASK 1

I. Đề bài

The charts below show the proportion of holidaymakers using four different types of accommodations in three different years

The charts below show the proportion of holidaymakers using four different types of accommodations in three different years

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dạng pie charts này có xu hướng thời gian (1988 —> 1998 —> 2008) nên sẽ là biểu đồ có xu hướng thời gian, nên dùng từ vựng chỉ xu hướng cho line graph là hoàn toàn được (ví dụ increase, decrease…)  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Từ Vựng biểu đồ không có xu hướng thời gian
 • Có thể bố cục bài như sau:
  • Overall: so sánh giữa 1988, 1998, 2008
   • Staying with family & friends giảm 
   • 2 đối tượng còn lại (camping, hotels tăng) nhất là hotels tăng mạnh  (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt: while staying with family and friends and staying in hotels became more popular over the years, camping became less popular)
  • Body 1: viết về staying with friends & camping
   • Năm 1988, staying with family and friends chiếm lớn nhất (67%), sau đó giảm nhẹ còn 59% (năm 1998) sau đó chỉ còn 38% năm 2008 (chỉ đứng vị trí số 2 ở năm 2008)   (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt: In 1988, 67% of people on holiday chose to stay with family. This figure declined to 59% ten years later, however it dropped to 38% by 2008)
   • Ngược lại camping, số liệu ít biến động, 1988 7% sau đó tăng lên 12% năm 2008 14% —> cả 3 năm đều đứng chót    (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt: Approximately 7% of all holiday-makers chose to camp when on holiday in 1988, but this became less and less popular reaching 14% by 2008)
  • Body 2: viết về  hotels 
   • Năm 1988, đứng thứ 2 với 26%, sau đó tăng nhẹ lên 29% năm 1988, năm 2008 tăng mạnh 48% (đứng nhất năm 2008)  (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt: Staying in hotels was quite an unpopular accommodation choice among holiday-makers in 1988, at 26%. This figure gradually increased over the following twenty years, reaching 48% in 2008)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE  

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE