Cách viết dạng "outweigh" theo hướng "partly" IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh PHƯƠNG PHÁP HỌC IELTS SPEAKING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách viết dạng "outweigh" theo hướng "partly" IELTS WRITING TASK 2

I. Cách viết dạng "outweigh" IELTS WRITING TASK 1

II. Hiểu rõ cách viết "both sides" & "one side" theo dạng IELTS WRITING TASK 2

III. Cách viết dạng "outweigh" theo hướng "partly"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Mặc dù IELTS TUTOR khuyên các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR không nên đi theo hướng partly như thế này tuy nhiên có thể tham khảo qua cách viết nhé 
 • Intro: While I agree that ...., I believe that ....  (theo quan điểm partly - ba phải) 
 • Body 1: Viết về benefits (cũng đồng ý với quan điểm này)
 • Body 2: Viết về negatives (cũng đồng ý với quan điểm này)
 • Conclusion: Paraphrase intro 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

Some people think that we should invent a new language for international communication. Do the benefits of this outweigh the problems?

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với đề này nếu viết theo hướng partly sẽ bố cục như sau:
  • Intro câu 2: While I agree that ...., I believe that ....  (theo quan điểm partly - ba phải) 
  • Body 1: Viết về benefits của "we should invent a new language for international communication." (cũng đồng ý với quan điểm này)
   • 1-2 benefits (tuỳ vào idea & từ vựng thí sinh có)
  • Body 2: Viết về negatives của "we should invent a new language for international communication."  (cũng đồng ý với quan điểm này)
   • 1-2 benefits  (tuỳ vào idea & từ vựng thí sinh có)
  • Conclusion: Paraphrase intro 

IV. Sửa bài viết HS IELTS TUTOR viết sai bố cục dạng outweigh theo hướng partly

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc