Phân biệt cách viết "both sides" & "one side" theo dạng IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh PHƯƠNG PHÁP HỌC IELTS SPEAKING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR hướng dẫn Phân biệt cách viết "both sides" & "one side" theo dạng IELTS WRITING TASK 2

I. Cách xác định 3 dạng đề lớn IELTS WRITING TASK 2

II. Phân biệt cách viết "both sides" & "one side" theo dạng

Theo hướng dẫn của thầy Simon có thể nhìn ra sự khác biệt của các dạng đề như sau:

A) Explain the positives and negatives of this development.
B) Is this a positive or negative development?

C) What are the advantages and disadvantages?
D) Do the advantages outweigh the disadvantages?

E) Discuss both views and give your opinion.
F) To what extent do you agree or disagree?

Nếu đã đọc kĩ hướng dẫn về Cách xác định 3 dạng đề lớn IELTS WRITING TASK 2 mà IELTS TUTOR có hướng dẫn kĩ ở trên sẽ dễ dàng thấy được:

1. Giống & khác dạng đề A, C & E (màu hồng)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dạng đề A) Explain the positives and negatives of this development & C) What are the advantages and disadvantages?  không hỏi quan điểm của thí sinh nên có thể phân chia bố cục bài văn giống với dạng two-question, tức là body 1 viết về positives, body 2 viết về negatives và không nêu lên quan điểm cá nhân vì đề hoàn toàn không hỏi 
 • Dạng E) Discuss both views and give your opinion khác & giống với dạng A) Explain the positives and negatives of this development & C) What are the advantages and disadvantages? như sau:
  • Khác: Dạng E) Discuss both views and give your opinion sẽ cần nêu rõ quan điểm vì đề hỏi  
  • Giống: cũng body 1 viết về 1 view, body 2 viết về 1 view (thường view bản thân ủng hộ)

2. Khác nhau cách viết both sides" & "one side" dạng đề A, C & E (màu hồng) & B, D,F (màu xanh)

Trích lời giải thích của thầy Simon nhé:

The difference is that for all of the (A, C & E) questions you must explain both sides of the argument, whereas the (B, D,F) questions can be answered by giving both sides or by supporting only one side, depending on the view that you express in your introduction.

2.1. Dạng đề A, C & E (màu hồng) chia mỗi đoạn thân bài một ý

A) Explain the positives and negatives of this development

C) What are the advantages and disadvantages

E) Discuss both views and give your opinion

IELTS TUTOR giải thích:

 • Tức là các đề A, C & E (màu hồng)  sẽ chia 2 đoạn thân bài thành:
  • Body 1: viết về ý 1 
  • Body 2: viết về ý 2 

IELTS TUTOR lấy ví dụ dạng Discuss both views and give your opinion sẽ chia bố cục như sau:

 • Intro: nêu quan điểm của bản thân ủng hộ quan điểm số 2 
 • Body 1: viết về quan điểm số 1
 • Body 2: viết về quan điểm số 2 (quan điểm mình ủng hộ) 

2.2. Dạng đề B, D,F (màu xanh) chia bố cục tuỳ theo quan điểm người viết

B) Is this a positive or negative development?

D) Do the advantages outweigh the disadvantages?

F) To what extent do you agree or disagree?

IELTS TUTOR giải thích:

 • Trong 3 đề màu xanh này có thể thấy rõ về bản chất nó là dạng OPINION ESSAY (vì bản chất là hỏi quan điểm của người viết) vậy nên bố cục phân chia như thế nào sẽ tuỳ thuộc vào quan điểm của người viết
 • Tức là bố cục sẽ tuỳ theo quan điểm của người viết là:
  • Ủng hộ / Phản đối toàn phần (TOTALLY) (có thể viết nêu mỗi đoạn thân bài 1 lí do vì sao mình có quan điểm như này)
  • Ba phải (PARTLY) (có thể viết vừa ủng hộ quan điểm A, vừa ủng hộ quan điểm B, trong đó body 1 viết quan điểm A, body 2 viết quan điểm B nhưng cách viết này rất dễ sai task response đối với thí sinh chưa vẫn nên IELTS TUTOR khuyên nên tránh nhé) 

2.2. Dạng B & D có bắt buộc phải nêu đủ lợi + hại không?

B) Is this a positive or negative development?

D) Do the advantages outweigh the disadvantages?

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Có nhiều bạn thí sinh cho rằng 2 dạng này cần thiết phải nêu đầy đủ lợi và hại trong câu trả lời của thấy Simon có hướng dẫn rất kĩ chỉ có dạng màu hồng đặc biệt là dạng E) Discuss both views and give your opinion thì mới cần body 1 nêu view 1, body 2 nêu view 2 (đơn giản vì đề yêu cầu) 

The difference is that for all of the (A, C & E) questions you must explain both sides of the argument, whereas the (B, D,F) questions can be answered by giving both sides or by supporting only one side, depending on the view that you express in your introduction

(thầy simon)

Trong khi đó, 2 đề màu xanh sau đây về bản chất hỏi thí sinh thấy vấn đề đó là hại hay lợi hoặc nhiều lợi ích hơn hay ít lợi ích hơn thì không có lí do gì nếu bản thân thí sinh bảo positive > negative lại cần nêu cả positive (body 1) rồi negative (body 2) rồi xuống kết luận positive > negative (không đủ căn cứ để đưa ra kết luận positive > negative) --> Cách viết như này không thuyết phục lắm

 • B) Is this a positive or negative development?
 • D) Do the advantages outweigh the disadvantages?

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc