Cách viết thư chia buồn (letter of condolence) IELTS WRITING GENERAL TRAINING

· Writing

Bên cạnh tham khảo Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách viết thư chia buồn (letter of condolence) IELTS WRITING GENERAL TRAINING

1. Bố cục thư chia buồn (letter of condolence)

Cách viết thư chia buồn (letter of condolence) IELTS WRITING GENERAL TRAINING

2. Bài mẫu

Cách viết thư chia buồn (letter of condolence) IELTS WRITING GENERAL TRAINING

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking