Có nên đưa hết số liệu đề cho vào bài IELTS WRITING TASK 1?

· Writing

Hiện nay nhiều bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING của IELTS TUTOR vẫn còn thắc mắc liệu có nên viết hết tất cả số liệu đề cho vào bài viết của mình hay là không hôm nay IELTS TUTOR sẽ trả lời câu hỏi này nhé

I. Lượng chữ đang viết trong bài Task 1 sẽ quyết định số lượng số liệu nên đưa vào bài

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Số lượng chữ nên viết trong bài IELTS WRITING TASK 1 nên viết là 160 words 
 • Nếu đang viết thấy số liệu quá nhiều thì nên chọn lọc số liệu để viết 160 words và kịp thời gian 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Đề bài: The graph below shows the percentage of population in cities since 1970s with projection to 2030. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where revelant.
Có nên đưa hết số liệu đề cho vào bài IELTS WRITING TASK 1?
The graph below shows the percentage of population in cities since 1970s with projection to 2030. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where revelant.

IELTS TUTOR lưu ý:

II. Các dạng bài thường ít bước & số liệu dễ gây thiếu chữ (tuỳ đề)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dạng Process & Dạng Map là các dạng có khả năng sẽ dễ bị thiếu chữ 
 • Nếu đang cảm thấy viết còn ngắn quá (chưa đủ 160 words) mà biểu đồ đề cho cũng có ít số liệu thì có thể nêu hết số liệu để kéo dài bài ra (thông thường dạng Process sẽ là dạng dễ thiếu chữ)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Bài process dưới đây với bài này thì nên nêu hết các bước trong đề để tránh trường hợp thiếu chữ 
  • Đề bài:

   The diagram below shows the water cycle, which is the continuous movement of water on, above and below the surface of the Earth.

Lượng chữ đang viết trong bài Task 1 sẽ quyết định số lượng số liệu nên đưa vào bài

II. Cách chọn lọc số liệu IELTS WRITING TASK 1

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc