Có phải nên paraphrase tất tần tật các từ trong IELTS WRITING không?

· Writing

Bên cạnh hướng dẫn thêm em cách phân tích đề thi IELTS WRITING TASK 2, đề thi thật ngày 4/8/2020 General Training, cùng bài sửa của giáo viên IELTS TUTOR cho bạn học sinh lớp IELTS ONLINE đi thi thật ngày đó nhé, IELTS TUTOR trả lời câu hỏi của rất nhiều bạn học sinh là Có phải nên paraphrase tất tần tật các từ trong IELTS WRITING không?

I. Phải chọn lọc từ nào cần paraphrase, không paraphrase hết sẽ gây rối

IELTS TUTOR Lưu ý :

  • Không nên paraphrase lại tất cả các từ sẽ rất rối, chỉ paraphrase những chỗ cần paraphrase

II. Trong IELTS WRITING TASK 1, nếu không Paraphrase được Những Tên Category trong biểu đồ thì đừng cố gắng Paraphrase bậy, dẫn đến bóp méo, gây khó hiểu và biến đổi nghĩa của cả category

Ví dụ 1:

Trong IELTS WRITING TASK 1, nếu không Paraphrase được Những Tên Category trong biểu đồ thì đừng cố gắng Paraphrase bậy, dẫn đến bóp méo, gây khó hiểu và biến đổi nghĩa của cả category

Trong ví dụ này, từ mà các em không nên Paraphrase chính là Fairtrade - labelled vì nếu Paraphrase sai đâm ra làm biến đổi nghĩa của cụm từ này luôn, nên các em cứ dùng y nguyên từ này vào bài của các em

Ví dụ 2:

Trong IELTS WRITING TASK 1, nếu không Paraphrase được Những Tên Category trong biểu đồ thì đừng cố gắng Paraphrase bậy, dẫn đến bóp méo, gây khó hiểu và biến đổi nghĩa của cả category

Trong bài này, các category

  • Food/Drinks/Tabacco 
  • Clothing/Footwear
  • Leisure/Education

Là những category mà các em không nên Paraphrase, vì nếu Paraphrase mà làm biến nghĩa thì dẫn đến hiểu nhầm, gây khó hiểu cho examiner nha.

III. Trong IELTS WRITING TASK 1, có nhiều từ lặp lại mang nghĩa cố định thì không nên paraphrase

SHOULD GOVERNMENT REGULATE THE FAST FOOD INDUSTRIES IN THE SAME WAY THAT REGULATES THE DRUG, ALCOHOL AND TOBACCO INDUSTRIES?

Xét ví dụ trên IELTS TUTOR có thể paraphrase fast thành junk food nhưng có thể giữ nguyên fast food vẫn được vì từ này ít từ thay thế cho sát nghĩa, nếu paraphrase không đúng sẽ làm rối nghĩa thêm

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc