Phân tích đề"The bar shows the percentage of people going to cinemas in one European country on different days"IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Bên cạnh cung cấp thêm bài sửa của đề thi IELTS WRITING ngày 22/8/2020 để em có thể nắm được viết thế nào sẽ đạt 7.0 IELTS WRITING, của chính bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 KÈM 1 IELTS WRITING của IELTS TUTOR nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích đề"The bar shows the percentage of people going to cinemas in one European country on different days"IELTS WRITING TASK 1

1. Đề bài

The bar shows the percentage of people going to cinemas in one European country on different days.

Phân tích bài bar chart về cinemas IELTS WRITING TASK 1

2. Phân tích

 • Đầu tiên thì phải nắm đây là dạng bar graph có thời gian
 • Overall: 
  • Nhìn chung là qua các năm thì tỉ lệ người đi xem phim là tăng
  • Vào thứ 6-7-cn là cao hơn hẳn các ngày còn lại trong tuần
 • Thân bài: có rất nhiều cách chia thân bài:
  • ​Cách 1: chia thành 3 đoạn thân bài (hoặc 2 đoạn)
   • Body 1: 2003
   • Body 2: 2005
   • Body 2: 2007
  • ​​Cách 2: chia theo ngày trong tuần 
   • Body 1: mô tả Monday, Tue, Wed & Thurs
   • Body 2: mô tả Fri, Saturday, Sunday

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0