Giải đề"The bar chart shows the average number of hours students in five different universities studied" IELTS WRITING

· Writing

Bên cạnh giới thiệu kĩ TOP 7 KHÓA HỌC IELTS ONLINE ĐEM LẠI HIỆU QUẢ NHẤT, ​hôm nay IELTS TUTOR hướng dẫn Giải đề"The bar chart shows the average number of hours students in five different universities studied" IELTS WRITING

I. Đề bài

The bar chart shows the average number of hours students in five different universities studied

The bar chart shows the average number of hours students in five different universities studied

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé
  • Overall:
   • Students across all universities devote more hours to studying on weekdays compared to weekends. 
   • University D demonstrates notable variations in study habits between weekdays and weekends. 
  • Body 1: Viết về Weekdays
  • Body 2: Viết về Weekends
   • Students at University A exhibit the highest commitment to studying, with an average of 9 hours per day. 
   • Universities B and C cluster around 7-8 hours of average daily study time on weekends. 
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0